Wat mag je verwachten van 'Samen ondernemen voor maatschappelijke impact'?

Onze samenleving staat vandaag onder druk van heel wat veranderingen. Denk maar aan de klimaat- en milieuverandering, demografische evoluties zoals vergrijzing en een toenemende diversiteit, innovatie (bv. op technologisch vlak), globalisering…We moeten op zoek naar nieuwe oplossingen die antwoorden bieden voor nu en vol te houden zijn in de (verre) toekomst. Oplossingen die – omwille van de complexiteit van de vraagstukken die voor ons liggen - vragen om een doorgedreven cocreatie vanuit alle hoeken van de samenleving. We zien verschillende initiatieven ontstaan die deze uitdagingen willen aanpakken. Mensen, bedrijven of organisaties die via hun bijdrage de samenleving  aangenamer, duurzamer, leefbaarder, inclusiever... maken. Vanuit Europa WSE willen we de capaciteit van al deze actoren versterken om duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te c-creëren.

Dit doen we door  cocreatie- en ontmoeting te ondersteunen waar burgers met drive, sociale intrapreneurs, sociale ondernemers, bevlogen ambtenaren… samen aan de slag kunnen rond maatschappelijke uitdagingen, vanuit de lokale context. We zorgen hier onder andere voor  ondersteuning om de juiste partners en middelen te mobiliseren, om vanuit een goed begrip van de uitdaging in cocreatie oplossingen vorm te geven als eerste experimenten, om impact te meten en zichtbaar te maken.

Via een digitaal platform maken we zichtbaar wat er tot stand komt op de plekken (good practices, leerlessen (fails en successen) en concrete innovaties).

Aanvullend willen we binnen de Vlaamse overheid verkennen welke linken we beleidsdomeinoverschrijdend kunnen leggen.

Bovenstaande  wordt meegegeven onder voorbehoud van akkoord van de Vlaamse Regering en het ESF+-Monitoringscomité.