Communicatieverplichtingen Herstel- en veerkrachtfaciliteit van de Europese unie (RRF)

Alle projecten die een beroep doen op financiering uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit van de Europese unie (RRF), zijn gebonden aan een aantal communicatieverplichtingen.

Er is een speciaal logo om de zichtbaarheid van RRF-gefinancierde projecten te garanderen.

Wanneer gebruik je het logo?

Het specifieke logo moet duidelijk vermeld staan op alle communicatiedragers die gericht zijn naar het informeren van alle externe doelgroepen, de media en het grote publiek.

Je gebruikt het logo zodra u naar buiten komt met alle communicatie-acties rond:

  • Het project
  • De resultaten
  • Het promoten van het project of de resultaten

Download hier de juiste logo's

Onderstaande logo's gebruik je voor alle projecten die ondersteuning krijgen door RRF.

Combinatielogo (Vlaams embleem + Europees embleem)

Combinatielogo te gebruiken op een bleke achtergrondeps-formaatpng-formaat
Combinatielogo te gebruiken op een donkere achtergrondeps-formaatpng-formaat
Combinatielogo in zwart / wit op een bleke achtergrondeps-formaatpng-formaat
Combinatielogo in zwart / wit op een donkere achtergrondeps-formaatpng-formaat

Embleem Europese unie – Next generation

Enkel te gebruiken als het Vlaamse embleem al vermeld staat op de communicatie.