Communicatieverplichtingen React-EU

Alle projecten die een beroep doen op financiering van REACT-EU van de Europese unie, zijn gebonden aan een aantal communicatieverplichtingen.

Er is een speciaal logo om de zichtbaarheid van REACT-EU gefinancierde projecten te garanderen.

Wanneer gebruik je het logo?

De wetgeving rond het gebruik van het REACT-EU-logo valt samen met de publicitaire verplichtingen van de programmaperiode 2014-2020.

Alle regels die van toepassing zijn op reguliere ESF-projecten uit deze periode, zijn ook van toepassing op projecten ondersteund met REACT-EU-middelen.

Download hier de juiste logo's

Onderstaand combinatielogo gebruikt u voor alle projecten die ondersteuning krijgen door REACT-EU.

Combinatielogo REACT-EU