Gesloten oproepen

DRIVE 2: Raamovereenkomst voor de begeleiding van kmo’s bij het creëren van motiverende werkomgevingen

Deadline
Programma

Europa WSE lanceert een nieuwe raamovereenkomst en opvolger voor DRIVE: DRIVE 2. Wij zoeken HR-dienstverleners voor het begeleiden van KMO's bij het creëren van inspirerende werkomgevingen.

Trajectbegeleiders WGA

90
Deadline
Programma

Dit is de directe toewijzing van verschillende subsidieprojecten vanuit Europa WSE, als Beheerautoriteit ESF+, aan VDAB

Directe toewijzing van subsidieprojecten aan een publieke entiteit – VDAB

87
Deadline
Programma

Dit is de directe toewijzing van verschillende subsidieprojecten vanuit Europa WSE, als Beheerautoriteit ESF+, aan VDAB

Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. ESF- subsidies tussen Europa WSE en Departement Onderwijs en Vorming

86
Deadline
Programma

Deze oproep richt zich tot het Departement Onderwijs en Vorming.

Job redesign

75
Deadline

Sectorgebonden organisaties zetten pilootprojecten op rond job redesign bij ondernemingen in hun sector ter verbetering van werkbaar werk. Vervolgens ontwikkelen zij een gids en getuigenissen voor verdere ondersteuning en inspiratie van ondernemingen uit hun sector. 

Ondersteunen van lokale besturen in de coördinatie van de opvang en begeleiding van ontheemde Oekraïners

579
Deadline

Om het tekort aan middelen bij lokale besturen voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen bij te passen, wordt vanuit Europa WSE deze oproep gelanceerd. We gebruiken AMIF- middelen om gedeeltelijke vergoeding op te vangen van de functionarissen die specifieke taken voor de coördinatie van het opvangbeleid van de tijdelijke ontheemden.

Limburgse inclusieve arbeidsmarkt

69
Deadline
Programma

Met deze oproep zet Europa WSE in op de performantie van de Limburgs arbeidsmarkt.

Samen bouwen aan sociale netwerken voor nieuwkomers in jouw regio

60
Deadline

Het participatie- en netwerktraject moet nieuwkomers in Vlaanderen de kans geven om hun sociaal netwerk te versterken en te verbreden door bijvoorbeeld samen met een buddy op pad te gaan, zich in te zetten als vrijwilliger of een kennismakingsstage te doen in een organisatie of bedrijf.

Dit is een gesloten oproep.

Inclusieve Werkvloeren

59
Deadline
Programma

Met de oproep Inclusieve Werkvloeren wil Europa WSE partnerschappen financieren die een coherent dienstverleningsaanbod formuleren om ondernemingen en hun werkvloeren te ondersteunen met betrekking tot instroom- en retentievraagstukken van meer kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Dienstverlening Detentie

58
Deadline
Programma

Deze oproep heeft als doel de dienstverlening te financieren om gedetineerden tijdens de periode van detentie voor te bereiden op hun terugkeer in de samenleving en integratie op de arbeidsmarkt. Die dienstverlening vangt aan binnen de gevangenismuren.

Overheidsopdracht ‘Ontwikkeling van een business case’

Deadline
Programma

Met deze opdracht wil Europa WSE zaakvoerders, medewerkers, leidinggevenden en HR-medewerkers van Vlaamse (profit en sociale-profit) ondernemingen een tool in handen te geven waarmee zij zelf zicht krijgen op de return on investment (ROI) van financiële investeringen in werkbaar werk.

Overheidsopdracht ‘Ontwikkeling van een methodiek voor constructieve dialoog over werkbaar werk binnen KMO’s’

Deadline
Programma

Met deze opdracht beoogt Europa WSE (een) overlegmethodiek(en) te ontwerpen die KMO’s binnen Vlaanderen de nodige handvatten bied(t)(en) om een constructieve en duurzame dialoog te voeren over werkbaar werk en actie te ondernemen om ideeën en mogelijke oplossingen door te voeren in de praktijk.