Ondersteunen van lokale besturen in de coördinatie van de opvang en begeleiding van ontheemde Oekraïners

579

Toen de oorlog in Oekraïne begon, vluchtten veel mensen, ook naar Vlaanderen. Lokale besturen wilden deze Oekraïense vluchtelingen zo goed mogelijk helpen. Vlaanderen gaf geld aan lokale besturen op 8 april 2022, zodat ze opvang en begeleiding konden regelen. Helaas kregen ze geen subsidie voor de persoon die door het lokale bestuur was aangesteld om alles te coördineren. Daarom heeft Europa WSE oproep 579 gelanceerd om een deel van de kosten te vergoeden voor de mensen die specifieke taken op zich namen om het opvangbeleid te coördineren.

Oproep 579 is een gesloten oproep naar het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), dat de administratieve en financiële rol op zich neemt. ABB regelt alles met Europa WSE, doet de aanvraag namens de lokale besturen en geeft de middelen aan hen door. De Vlaamse Ondersteuningsteams (VLOT) en de diensten van de gouverneurs helpen ABB bij het project. Lokale besturen die extra moeite hebben gedaan om Oekraïense vluchtelingen op te vangen, kunnen een aanvraag indienen bij de Vlaamse Ondersteuningsteams voor gedeeltelijke subsidie van de coördinatiekosten. Op basis van criteria zoals het aantal geregistreerde vluchtelingen en het creëren van opvangplekken, zijn 146 lokale besturen geselecteerd die in aanmerking komen voor deze subsidie.

Ben jij één van de 146 geselecteerde besturen en wil je een aanvraag indienen? 

1. Verzamel alle juiste stavingsdocumenten bij je aanvraag: 

  • Ondertekende partnerschapsovereenkomst (zie bijlage)
  • Ingevuld en ondertekend addendum aan de arbeidsovereenkomst (zie bijlage)
  • Ingevuld kostensjabloon (zie bijlage)
  • Confirmation letter die staaft dat de coördinator betaald werd uit reguliere middelen
  • Loonfiche(s) gemeentelijke coördinator

2. Mail je aanvraag ten laatste op 30 november 2023 naar vlot@vlaanderen.be.