Oproep Brussel - projecten voor de duurzame participatie op de arbeidsmarkt van personen met een complexe problematiek

56

Met deze oproep wil Europa WSE vanaf 2024 een dienstverlening faciliteren in Brussel om werkzoekenden en niet-beroepsactieven met een complexe problematiek te bereiken en te helpen om, vanuit hun context, gehoord en gezien te worden wat betreft hun uitdagingen om ten volle te participeren in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, met het oog op werk. Vanuit hun sterktes, competenties en talenten, zullen deze personen met een uiterst kwetsbare positie in de samenleving de nodige ondersteuning krijgen om zelf stappen te zetten om een dergelijke participatie te realiseren.

Alle informatie rond dit thema vind je op onze website.

In de oproepfiche hieronder lees je alle details van de oproep. De oproep is gepubliceerd op Platos, vanaf nu is indienen mogelijk.

Deadline

Dienstverleners kunnen een projectaanvraag indienen tegen uiterlijk 6 oktober 2023 om 23.59u. Europa WSE voorziet ondersteuning bij indiening van de projectaanvraag tot uiterlijk vrijdag 6 oktober om 18.00u.

Infosessie

Op vrijdag 7 juli organiseerden we een infosessie. Je kan ze hieronder herbekijken.