Regionale organisatienetwerken, het participatie- en netwerktraject

41

Europa WSE investeert in de opstart van 18 regionale organisatienetwerken waarin lokale besturen en organisaties samen leren en samen acties opzetten rond de 4de pijler inburgering, het participatietraject voor nieuwkomers. Het participatietraject moet nieuwkomers in Vlaanderen de kans geven om hun sociaal netwerk te versterken en verbreden door bijvoorbeeld samen met een buddy op pad te gaan, zich in te zetten als vrijwilliger of een kennismakingsstage te doen in een organisatie of bedrijf.

Wil je weten wat een regionaal organisatienetwerk doet en welke rol jij hier als lokaal bestuur in kan spelen? Lees er alles over in onze projectoproep.

We maakten een digitale infosessie voor alle geïnteresseerden. Hieronder kan je de presentatie downloaden.