SCALE

494

Wat?

Deze oproep richt zich exclusief tot organisaties die een project uitvoerden binnen oproep 393 ‘Innovatie door exploratie’ en oproep 394 ‘Innovatie door adaptatie’.
Beide oproepen hebben als doel werkenden (incl. zelfstandigen), werkzoekenden en/of inactieven (= finale doelgroep) op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken en dit door het ontwikkelen van een nieuwe dienstverlening, gericht op deze doelgroep. Binnen het project werd de dienstverlening ontwikkeld, een eerste keer als pilot uitgevoerd en op impact geëvalueerd.
Met deze oproep ondersteunen we organisaties die een succesvolle pilot uitvoerden en impact aantoonden om de ontwikkelde dienstverlening op te schalen. Op termijn kan zo een groter aantal personen gebruik maken van de dienstverlening en vergroot de sociale impact van de innovatie.

Wie?

De oproep richt zich naar alle organisaties met rechtspersoonlijkheid en vakbonden die eerder een project uitvoerden binnen oproep 393 ‘Innovatie door exploratie’ en oproep 394 ‘Innovatie door adaptatie’ en die binnen dit project een dienstverlening ontwikkelden en een eerste keer als pilot uitvoerden. Enkel dienstverleningen waarvoor een wezenlijke impact aangetoond werd en die potentieel tonen om meer mensen te bereiken, worden beoogd in deze oproep. De oorspronkelijke promotor en het oorspronkelijke partnerschap kan wijzigen in lijn met de doelstelling en acties van deze oproep.

Acties?

Projecten in deze oproep nemen acties om de dienstverlening op te schalen en nemen daarnaast ook acties om de dienstverlening aan te bieden op kleine schaal. De verwachtte acties worden in meer detail beschreven in de oproepfiche.

Hoeveel?

Voor de oproepen ‘Innovatie door adaptatie’ en ‘Innovatie door exploratie’ is samen een oproepbudget vrijgemaakt van 1.250.000 EUR, waarvan 625.000 EUR middelen uit het Europees Sociaal Fonds en 625.000 EUR middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds.
De maximale subsidie per project bedraagt 175.000 EUR.

Hoe?

U dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel wordt samengesteld door het beantwoorden van de inhoudelijke vragen samen met de opmaak van een projectplanning en het opstellen van een begroting. Hiervoor stelt de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen sjablonen ter beschikking die verplicht te gebruiken zijn.

Wanneer?

U kunt een projectvoorstel indienen vanaf 1 mei 2020. De oproep staat doorlopend open. De afdeling ESF en Duurzaam ondernemen maakt de beslissing bekend, uiterlijk drie maanden na de laatste dag van de maand waarin het projectvoorstel ingediend werd.

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een variabele looptijd, waarbij geen verlenging mogelijk is. Alle projecten eindigen uiterlijk 31 december 2022.