EVC en Beroepskwalificerende trajecten

553

Wat?

Deze oproep heeft als objectief om een beroepskwalificerend aanbod voor ongekwalificeerde (instromende) werkzoekende voor te bereiden en uit te bouwen op basis van de mogelijkheden van het EVC-beleid en het Gemeenschappelijk Kwaliteitskader voor beroepskwalificerende trajecten.

Daarnaast heeft deze oproep het streefdoel om in te zetten op het zichtbaar maken en kwalificeren van competenties in het kader van loopbaan lang leren, met in eerste fase speciale aandacht voor specifieke niche beroepen binnen de contouren van deze oproep.

Wie?

Het indienen van projectvoorstellen is voorbehouden voor de VDAB.
De VDAB kan partners toevoegen aan het project.

Hoeveel?

Er is een budget beschikbaar van maximaal 1,2 miljoen euro ESF middelen en maximaal 400.000 euro Vlaamse cofinancieringsmiddelen.

De ESF financiering bedraagt maximaal 60% van de totale subsidiabele kost. De Vlaamse cofinanciering bedraagt maximaal 20% van de totale subsidiabele kost. De overige financiering wordt door andere publieke middelen of private financiering ingebracht.

Voor de kosten wordt er gewerkt met vereenvoudigde kostensoorten op basis van de brutolonen van de medewerkers in het project.

Hoe?

Via de online ESF-applicatie kunnen de promotoren een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het maken van een tijdsplanning en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 februari 2022. Een projectvoorstel indienen kan tot en met 30 april 2022. 

Een goedgekeurd project gaat ten vroegste van start op 1 april 2022 en lopen voor een periode tot maximaal einde 2023.