Herhaling Netwerkorganisaties voor Gevangenissen

57

Administratief promotorschap binnen deze oproep is voorbehouden voor het Vlaamse Agentschap Justitie & Handhaving, het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

Enkel het Agentschap Justitie & Handhaving kan (in partnerschappen al dan niet) een project indienen binnen deze oproep.

Deze oproep wenst een duurzame bijdrage te leveren aan de centrale beleidsdoelstellingen inzake activering van kwetsbare doelgroepen en aan de transversale doelstellingen van het Strategisch plan voor Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden. Dit door het vormen en/of versterken van netwerkorganisatie(s) in en rond de Vlaamse en Brusselse penitentiaire inrichtingen.

De acties dragen op directe en/of indirecte wijze bij tot de re-integratie- en activeringskansen van gedetineerden.

Deze oproep bouwt verder op de oproepen 554 en 557 (Boven)lokale netwerkorganisaties voor Gevangenissen uit het ESF-programma 2014-2020.

 

Infosessie

We organiseren een digitale infosessie op 11 september. 

Inschrijven kan via dit inschrijvingsformulier.