Re-integratiekansen voor personen in detentie

91

Deze oproep heeft tot doel om een dienstverleningsaanbod op maat van de persoon in detentie te bieden, om zo direct of indirect bij te dragen aan verhoogde re-integratiekansen van personen in detentie in onze samenleving, inclusief maar niet uitsluitend de arbeidsmarkt. De oproep heeft tot doel om voor de finale doelgroep in te zetten op:

• De persoonlijke ontwikkeling van het individu, inclusief het bevorderen van inzicht in eigen noden en mogelijkheden alsook het versterken van het verantwoordelijkheidsgevoel voor eigen gedrag, en dus zelfredzaamheid, en de invloed hiervan op anderen evenals diverse competenties.

• Het bevorderen van kans tot duurzame participatie en re-integratie in de samenleving, incl. de arbeidsmarkt, door het wegwerken van drempels voor sociale inclusie binnen en buiten de gevangenismuren.

Deze oproep richt zich naar partnerschappen van hulp- en dienstverlenende actoren in de Vlaamse en Brusselse penitentiaire inrichtingen. Het partnerschap bevat verplicht betrokkenheid van het orgaan dat bevoegdheid is voor de coördinatie van Hulp- en Dienstverlening aan personen in detentie – d.w.z. de (boven)lokale vertegenwoordiging van het daartoe bevoegde Vlaamse Agentschap Justitie & Handhaving, bij zowel de opmaak van het projectvoorstel als de uitvoering van het project

De finale doelgroep van deze oproep zijn personen die bij aanvang van de actie in detentie verblijven in Vlaanderen en Brussel.

Goedgekeurde projecten binnen deze oproep kunnen van start gaan vanaf 1 juli 2025 voor een looptijd van maximaal 4,5 jaar.

Infosessie

Hieronder kan je de digitale infosessie van 13 juni 2024 herbekijken.