Wie maakt de opleiding(en) van de toekomst?

Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter te laten aansluiten is een gerichte focus op competenties noodzakelijk. Om goed in te kunnen spelen op veranderingen is het van belang in kaart te brengen welke competenties en competentieveranderingen nodig zijn en hier (met alle nodige partners) de nodig acties voor uit te rollen. Een van de vervolgacties is het herwerken of maken van (nieuwe) opleiding(en) op basis van de resultaten uit de SCOPE competentieprognoses of uit gelijkaardige studies. 

Deze verkenningsronde garandeert geen effectieve toekenning van middelen. 

INFOSESSIE

Op 24 mei organiseerden we een infosessie. U kan de opname via deze link herbekijken. 

 

Bijlagen