E-learning registreren in de tijdsregistratie-applicatie

Organiseer je of neemt je deel aan een e-learningopleiding? Dan kan je (jouw deelname aan) de sessie registreren in de tijdsregistratie-applicatie, om voor de gevolgde uren opleiding subsidies te ontvangen.  

De procedure om (deelname aan) e-learningssessies te registreren wijkt af van de standaardprocedure voor reguliere opleidingen. De registratie verloopt namelijk niet via ‘tijdsregistratie-applicatie voor opleidingen’, maar via ‘tijdsregistratie-applicatie voor intern personeel’.  

Gebruikersrechten en rollen bij e-learning

Bij de registratie van e-learning kan je een van deze drie rollen opnemen:

  • Rol 'Promotor' (gekoppeld aan het gebruikersrecht 'DWSE-organisatieverantwoordelijke' voor de maatregel 'Platos-tijdsregistratie'). 
  • Rol 'Projectmedewerker' (gekoppeld aan het gebruikersrecht 'DWSE-projectmedewerker' voor de maatregel 'Platos-tijdsregistratie')
  • Rol 'Leidinggevende' (gekoppeld aan het gebruikersrecht 'DWSE-projectverantwoordelijke' voor de maatregel 'Platos-tijdsregistratie')

Klik op jouw rol voor meer info over de inhoud. 

Promotor

Met de rol promotor ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en goedkeuring van een e-learningopleiding. Je krijgt het recht ‘DWSE-organisatieverantwoordelijke' voor de maatregel 'Platos-tijdsregistratie' toegekend via de lokale beheerder of wettelijke vertegenwoordiger van jouw organisatie.  

Als promotor voeg je projectmedewerkers (= deelnemers aan de e-learning) en hun leidinggevenden toe in de tijdsregistratie-applicatie, zodat zij in staat zijn om tijdsregistraties aan te maken. 

Als promotor kijk je daarna de ingediende tijdsregistraties na en keur je deze goed (=ingediend bij ESF). 

Projectmedewerker

Als ‘projectmedewerker’ (= deelnemer aan de e-learning) kan je een tijdsregistratie aanmaken in de tijdsregistratie-applicatie voor de uren die je hebt besteed aan de e-learning. Je krijgt jouw rol via de lokale beheerder van jouw organisatie. Je krijgt toegang tot het project via de promotor van dit project. 

Om de gevolgde uren e-learning te registreren, geef je informatie door over de datum, en het begin- en einduur. Om de registratie officieel te maken, moet je de aangemaakte tijdsregistratie in de tijdsregistratie-applicatie indienen bij de leidinggevende. 

Leidinggevende

Als ‘leidinggevende’ kan je de individuele tijdsregistraties van jouw projectmedewerkers goedkeuren of weigeren. Je krijgt deze rol via de lokale beheerder van jouw organisatie. Je krijgt toegang tot het project via de promotor van dit project.  

Je krijgt bij de ‘te behandelen tijdsregistraties’ te zien welke uren jouw medewerkers hebben geregistreerd als ‘gewerkte uren aan dit project’.

Hoe registreer je een e-learning

Eenmaal je weet welke rol je zal opnemen, kan je aan de slag in de tijdsregistratie-applicatie om een e-learningssessie te registreren. Daarvoor moet je een aantal stappen doorlopen.

1. De lokale beheerders kennen gebruikersrechten toe in Gebruikersbeheer Vlaanderen

De lokale beheerder van de organisatie krijgt via de organisatiepromotor te horen wie binnen het specifieke ESF- of AMIF-project de rol zal opnemen van ‘promotor’ (= DWSE-organisatieverantwoordelijke), ‘projectmedewerker (= DWSE-projectmedewerker) of ‘leidinggevende’ (DWSE-projectverantwoordelijke) voor dit project.  

Om toegang te krijgen tot de tijdsregistratie-applicatie moet je eerst geregistreerd zijn als gebruiker bij Gebruikersbeheer Vlaanderen. Dat is de toegangspoort tot de tijdsregistratie-applicatie. Daarvoor maakt de overheid gebruik van het ACM/IDM-systeem, een specifiek toegangs- (ACM) en gebruikersbeheersysteem (IDM). Enkel wie gekend is in het ACM/IDM-systeem van Gebruikersbeheer Vlaanderen, kan met de tijdsregistratie-applicatie werken. 

De lokale beheerder van jouw organisatie moet je in Gebruikersbeheer Vlaanderen de juiste toegangs- en gebruikersrechten toekennen voor de maatregel ‘Platos-tijdsregistratie’. Daarvoor heeft de lokale beheerder je rijksregisternummer, naam en e-mailadres nodig. Daarna kan je via het ACM/IDM-systeem van Gebruikersbeheer Vlaanderen aanmelden in de tijdsregistratie-applicatie met de overeenstemmende rol.

 

1. De promotor kent rollen toe in de TR-app

Eenmaal de promotor, projectmedewerkers (= deelnemers aan de e-learning) en leidinggevende geregistreerd zijn in Gebruikersbeheer Vlaanderen, kunnen ze zich aanmelden in de tijdsregistratie-applicatie.  

De promotor krijgt bij het aanmelden de projecten te zien. Hij kan nu medewerkers toevoegen aan het project waarvoor een e-learning wordt gegeven. Zodra de medewerkers zijn toegevoegd, kunnen zij ook het project en de e-learningsessie zien. 

Om leidinggevenden en projectmedewerkers (= deelnemers aan de e-learning) toe te voegen, klik je op het project waarvoor een e-learning wordt gegeven. Je hebt enkel een rijksregisternummer of naam- en voornaam (als de persoon geregistreerd is) nodig om deze mensen te registreren. Zodra je projectmedewerkers hebt toegevoegd, kan je een leidinggevende toekennen.    

3. De projectmedewerker registreert zijn tijdsregistratie

De projectmedewerkers (= deelnemers aan de e-learning) registreren de uren die ze aan de e-learning hebben besteed. Ze kunnen deze individuele registraties bewaren (om op een later tijdstip te bewerken) of meteen indienen bij hun leidinggevende. De ingediende individuele registraties komen terecht bij de leidinggevende. 

4. De leidinggevende keurt de prestaties goed/af

De leidinggevende keurt de tijdsregistraties van zijn projectmedewerkers (= deelnemers) goed/af. Een goedgekeurde tijdsregistratie komt bij de promotor terecht.  

5. De promotor kijkt de goedgekeurde prestaties na en dient ze in bij Europa WSE

De promotor kijkt de ingediende prestaties na in het tabblad ‘te behandelen tijdsregistraties’. Hij ziet een lijst met alle e-learningtijdsregistraties die door de projectmedewerkers (= deelnemers) zijn ingegeven en door de leidinggevende zijn goedgekeurd. Als alles in orde is, dient de promotor de registraties in bij Europa WSE.