Hulp bij toegang en gebruik Platos

Lokale beheerder en wettelijke vertegenwoordiger

Wie is mijn lokale beheerder?

De lokale beheerder is een persoon uit jouw organisatie die verantwoordelijk is voor de toekenning van gebruikersrechten. Voor je de TR-app in een bepaalde rol kan gebruiken, moet de lokale beheerder eerst de gebruikers en hun toegangsrechten voor de maatregel ‘Platos-tijdsregistratie’ registeren in Gebruikersbeheer Vlaanderen via de link https://gebruikersbeheer.vlaanderen.be

Hoe een lokale beheerder gebruikers registreert en rechten toekent, staat uitgelegd op deze pagina van de Vlaamse overheid. Houd er rekening mee dat de rechten in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid een andere naam hebben dan de rollen in de TR-app. Bijvoorbeeld: een promotor in de TR-app moet eerst geregistreerd worden als ‘DWSE-organisatieverantwoordelijke’ voor de maatregel ‘Platos-tijdsregistratie’ in Gebruikersbeheer Vlaanderen. 

  • Weet je niet wie jouw lokale beheerder is? Bel dan naar het gratis informatienummer 1700 en toets ‘6’ in. De medewerker aan de lijn kan je vertellen wie voor jouw organisatie geregistreerd is als lokale beheerder. 
  • Heeft jouw organisatie nog geen lokale beheerder? Elke wettelijke vertegenwoordiger van een organisatie heeft automatisch toegang tot het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Deze wettelijke vertegenwoordiger kan rechten toekennen en/of bijkomende lokale beheerder(s) aanstellen.  
  • Weet je niet wie jouw wettelijke vertegenwoordiger is? Dat kan je opzoeken in de databank van de Kruispuntbank.
  • Elke lokale beheerder kan andere lokale beheerder(s) aanduiden, zodat hij/zij niet als enige verantwoordelijk is voor de toekenning van gebruikersrechten. 

Meer info over Gebruikersbeheer Vlaanderen vind je in deze handleidingen. Heb je na het doornemen van de handleiding vragen? Dan kan je terecht bij het gratis informatienummer 1700 (druk 6).

Wie is de wettelijke vertegenwoordiger?

Als je niet weet wie de wettelijke vertegenwoordiger van jouw organisatie is, dan kan je dit opzoeken in de Kruispuntbank.

Kunnen er meerdere lokale beheerders zijn in mijn organisatie?

Ja, dat kan. Een wettelijke vertegenwoordiger of lokale beheerder kan op zijn beurt andere lokale beheerders aanstellen door deze persoon het recht ‘lokale beheerder’ voor domein werkgelegenheid, of alle domeinen te geven.

Heb ik als eenmanszaak ook een lokale beheerder?

Ja. Sinds 11 juni 2021 hebben alle wettelijke vertegenwoordigers van organisaties rechtstreeks toegang tot Gebruikersbeheer Vlaanderen. Als wettelijk vertegenwoordiger kan je je aanmelden en krijg je een overzicht van de organisaties waarvan je de wettelijk vertegenwoordiger bent. Je kan vervolgens gebruikersrechten toekennen en eventueel een of meerdere lokale beheerders aanstellen.

Welk zijn de rollen/gebruikersrechten voor Platos?

Organisatieverantwoordelijke = DWSE-organisatieverantwoordelijke voor de maatregel 'Platos'

Projectverantwoordelijke = DWSE-projectverantwoordelijke voor de maatregel 'Platos'

Partner = DWSE-partner voor de maatregel 'Platos'

Soorten gegevens en toegang

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De Vlaamse overheid heeft een aantal gegevens nodig om subsidies toe te kennen. Op deze website kan je de privacyverklaring terugvinden. Voor meer info of bij vragen over je persoonsgegevens kan je terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming voor het Departement Werk en Sociale Economie via europawse@vlaanderen.be

Aanmelden bij Platos

Met welke organisatie moet ik me aanmelden bij Platos?

Je moet je aanmelden met de organisatie die voor jou van toepassing is. Klik bij het aanmelden niet op je eigen naam (natuurlijk persoon), maar op de naam van je organisatie.

Projectbeheer in Platos

Wie kan een aanvraag onderschrijven?

De persoon met de rol organisatieverantwoordelijke (recht DWSE-organisatieverantwoordelijke voor de maatregel Platos) kan een aanvraag onderschrijven in Platos.

Hoe kan ik een aanvraag onderschrijven?

Wanneer alle velden correct zijn ingevuld, kan de aanvraag worden onderschreven. Dit kan enkel door de persoon met de rol ‘Organisatieverantwoordelijke’. Vink aan: "Als organisatieverantwoordelijke onderschrijf ik deze aanvraag".Onderschrijven

 


Dit onderschrijven geldt als projectovereenkomst en hiermee bevestig je dat je kennis genomen hebt van de voorwaarden. Na onderschrijving is de aanvraag ingediend bij Europa WSE.

Zie p. 14 in deze handleiding