De competentiecheck brengt de leercultuur tot op de werkvloer

Gepost op 08/02/2023

Bij Europa WSE willen we investeren in een permanente Vlaamse leercultuur. Inzetten op leren doorheen de loopbaan sterkt zowel werknemers als werkgevers. Werknemers worden weerbaar en wendbaar tegen een steeds sneller veranderende samenleving en arbeidsmarkt. Ondernemingen passen zich sneller aan aan nieuwe evoluties en maatschappelijke vooruitgang.

We doen dat via verschillende invalshoeken, zoals het opzetten van leerecosystemen, het aanbieden van werkbaarheidscheques en nu ook door het aanbieden van competentiechecks voor werknemers en ondernemingen. Met de competentiechecks worden twee laagdrempelige en concrete instrumenten gelanceerd.

Competentiechecks voor werknemers

Dit is een digitale tool die werknemers een zicht biedt op hun positie in de arbeidsmarkt. De tool brengt de mogelijke competentiekloof met verschillende beroepen in beeld en doet opleidingssuggesties om deze kloof te dichten.

De competentiecheck kan je gratis invullen op de VDAB website. Je kan bijvoorbeeld de afstand bepalen tussen wat je vandaag kan als magazijnier en wat je nodig hebt om de overstap te maken om een heftruckchauffeur te worden. De tool koppelt competenties aan de huidige of toekomstige job. Door middel van opleidingssuggesties willen we de gebruiker inspireren om die mogelijke kloof te overbruggen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het arsenaal aan opleidingen, adviezen, cursussen en trajecten die VDAB en partners aanbieden. De tool zet aan tot zelfreflectie.

Competentiechecks voor ondernemingen

De omslag naar een sterke leercultuur maken we niet enkel door rechtstreeks werknemers aan te sporen. Om die opleidingscultuur te versterken, gaan expertenteams de baan op naar meer dan 600 organisaties in Vlaanderen om een check uit te voeren. We willen geen eenmalige ‘check’ aanbieden, maar wel een systematiek installeren in bedrijven om rond competenties te werken.

Concreet zullen externe dienstverleners zich in eerste instantie richten op de werkvloeren waar de nood het hoogste is. Een team van experten brengt samen met werknemers- en gevers de concrete noden en vragen in kaart brengen, specifiek voor hun onderneming. Vervolgens stellen de experten een plan van aanpak op om de nodige veranderingen te realiseren. Het plan biedt een overzicht van de competentieontwikkeling, zoals opleidingsinitiatieven en/of werkplekleren, zo maken we ondernemingen bewust van de stappen die zij zetten op het vlak van opleiding van hun personeel, maar geven we ook mee welke stappen zij nog kunnen zetten.

Of het nu gaat om werkenden die een carrièresprong willen wagen, werkzoekenden of andersactieven die de stap naar de arbeidsmarkt willen zetten, de essentie is: iedereen heeft talent, en elk talent is nodig.

Vlaams minister van Werk Jo Brouns