Zet je schouders onder de verdere uitbouw van een competentiecentrum voor sociale innovatie

Gepost op 04/09/2023

In 2020 startte de Europese Commissie een initiatief genaamd "Competentiecentra voor Sociale Innovatie" via het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) (VP/2020/010). Ze vroegen lidstaten om na te denken over het opzetten van nationale centra voor sociale innovatie. Het doel van deze centra is om sociale innovators een ondersteunende omgeving te bieden waarin ze geïnspireerd en aangemoedigd worden om sociale innovatie te bevorderen.

Hoe zit het in Vlaanderen?

In Vlaanderen zetten Europa WSE en de Sociale Innovatiefabriek hun schouders onder deze opdracht. Ze werkten samen aan het project genaamd "Hub voor Sociale Innovatie" (HUBSI), dat liep van 1 mei 2021 tot 31 augustus 2023. 

Hoe gaat het verder?

Deze zomer publiceerde de Europese Commissie een nieuwe oproep: ‘National Competence Centres for Social Innovation: Building-up and Consolidating the Capacity’. Deze oproep bouwt verder op de bovengenoemde oproep en heeft als doel de geleerde lessen, resultaten en ontwikkelingen verder te consolideren in het nationaal competentiecentrum voor sociale innovatie. Dit centrum heeft de volgende doelstellingen:

  • Het moet fungeren als facilitator en een hub voor nieuwe samenwerkingen.
  • Het is een kenniscentrum voor methodieken, tools en good practices.
  • Het zet zich in op het mainstreamen van succesvolle sociale innovaties.
  • Het  draagt bij tot het ontwikkelen en verbeteren van beleid en acties gericht op het verbeteren van sociale innovatie

Deze doelstellingen worden bereikt door voort te bouwen op de resultaten van het HUBSI-project en door transnationale samenwerking te bevorderen. Europa WSE zal niet langer deelnemen aan dit nieuwe partnerschap vanuit Vlaanderen, maar zal wel aanbevelingen doen aan de Europese Commissie volgens de vereisten in de oproep.

Geïnteresseerd? Wij organiseren een bijeenkomst.

Om dit proces te faciliteren, organiseert het huidige partnerschap een bijeenkomst op 18 september voor geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van het HUBSI-project besproken en worden mogelijke acties geformuleerd. Enkele voorgestelde acties zijn onder meer:

  • Het ontwikkelen van nieuwe financieringsmechanismen voor sociale innovatie, inclusief de oprichting van een sociaal innovatiefonds.
  • Samenwerking met onderzoekers en docenten van universiteiten en hogescholen om het kenniscentrum verder te ontwikkelen.
  • Het aanbieden van opleidingen over sociale innovatie en sociaal ondernemerschap voor specifieke doelgroepen.
  • Het trainen van ondersteuners van sociale innovatie in impactevaluatie en inclusieve praktijken.
  • Het creëren van regionale samenwerkingsverbanden voor sociale innovatie.
  • Het bevorderen van de rol van de overheid als partner in sociale innovatie.

Geïnteresseerde partners worden aangemoedigd om uiterlijk 14 oktober een partnerschap voor het uitvoeren van dit project op te geven bij Europa WSE. Europa WSE zal op 16 oktober een aanbeveling aan de Europese Commissie doen. Partners hebben tot 30 november 2023 de tijd om een projectvoorstel uit te werken en in te dienen.

Praktisch

Sarah Boutens

Telefoon
0478 11 16 41