Hulp bij het gebruik van het ESF-archief

Toegang tot het ESF-archief

Waarom heb ik geen toegang tot het ESF-archief?

Iedereen die geregistreerd is in de ESF-applicatie bij de promotororganisatie (ongeacht hun rol), krijgt na de dagelijkse update door Europa WSE automatisch toegang tot het ESF-archief via hun eID/itsme. Dat gebeurt voor alle projecten van de organisatie waarvoor ze geregistreerd zijn?

Heb je geen toegang? Neem dan contact op met de projectverantwoordelijke van het project of met de ESF-verantwoordelijke van de promotororganisatie. Een van hen kan jouw registratie in de ESF-applicatie in orde brengen. De werkdag erna is jouw toegang tot het ESF-archief in orde. 

Een partnerorganisatie heeft geen toegang tot het ESF-archief.

Blijven de bewijsstukken in het ESF archief raadpleegbaar (voor latere controles)?

Het archief blijft bestaan, maar zal binnenkort enkel toegankelijk zijn voor EuropaWSE en tweedelijnscontrole-instanties.

Werken in het ESF-archief

Waarom zie ik mijn project niet in het ESF-archief?

Als je geregistreerd bent bij de partnerorganisatie, heb je geen toegang tot het ESF-archief. 

Ben je geregistreerd voor meer dan één organisatie? Dan moet je een keuze maken tussen de organisatie-ID's via 'account wijzigen'. Je vindt een werkinstructie in bijlage.

Het project werd overgedragen naar mijn organisatie, maar ik zie het niet staan in het ESF-archief. Hoe komt dat?

Neem contact op met Europa WSE via het contactformulierVermeld in de omschrijving dat het project nog overgedragen moet worden in het ESF-archief.

Hoelang moet ik mijn bewijsstukken bewaren?

Voor projecten actief in de ESF-programmaperiode 2014-2020 moeten de bewijsstukken tot 10 jaar na het einde van het project bewaard worden. 

Voor de ESF-programma's 1994-1999, 2000-2006 en 2007-2013 werd vanuit de Europese Commissie bevestigd dat de bewijsstukken mogen vernietigd worden. U hoeft deze stukken dus niet meer te bewaren. 

Hoe kan ik in het ESF-archief van account wijzigen (wisselen tussen organisaties)?

Ben je geregistreerd voor meer dan één organisatie? Dan moet je een keuze maken tussen de organisatie-ID's via 'account wijzigen'. Je vindt een werkinstructie in bijlage.

Wijzigen gegevens in het ESF-archief

Hoe kan ik een bestand verwijderen of verplaatsen?

Een promotor kan zelf niets verwijderen of verplaatsen in het ESF-archief. Neem hiervoor contact op met Europa WSE via het contactformulierVermeld in de omschrijving een overzicht van de bestanden die verwijderd moeten worden + de locatie (eventueel via een printscreen).