Dienstverlening Detentie

58

Deze oproep heeft als doel de dienstverlening te financieren om gedetineerden tijdens de periode van detentie voor te bereiden op hun terugkeer in de samenleving en integratie op de arbeidsmarkt. Die dienstverlening vangt aan binnen de gevangenismuren. Meer specifiek wil Europa WSE met deze oproep binnen de context van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden al aanwezige expertise ondersteunen die hierop inspeelt, maar die door het wegvallen van financieringsmogelijkheden in 2023 verloren dreigt te gaan voor de periode na januari 2024. Het gaat om dienstverleningen die binnen de context van detentie personen met een complexe problematiek bereiken.

De oproep staat open voor dienstverleners in Vlaanderen en Brussel, die voor het aanbod waarvoor een project wordt ingediend kunnen aangeven dat het ingebed is in de lokale realiteit en dat ze financiering ontvingen die finaal eindigde in 2023. De finale doelgroep zijn (ex-)gedetineerden met een complexe problematiek voor wie het aanbod aanvangt tijdens de detentieperiode.

Goedgekeurde projecten gaan van start vanaf 1 januari 2024 voor een looptijd van maximaal anderhalf jaar.

Infosessie

Wij organiseren een digitale infosessie op 13 september. 

Je kan inschrijven via dit inschrijvingsformulier