Leergoesting

Leergoesting

Op 27 april werd de selectieleidraad van de overheidsopdracht Leergoesting gepubliceerd op het e-procurement platform.  

De opdracht omvat het begeleiden van KMO’s in Vlaanderen, enerzijds bij het optimaliseren van concrete leeractiviteiten, vertrekkende van wetenschappelijk onderbouwde hefbomen, anderzijds bij het bevorderen van de context waarin de leeractiviteit is ingebed, met name het leerklimaat van de organisatie, door het gericht beïnvloeden van factoren die volgens wetenschappelijk onderzoek gelinkt zijn aan leerklimaat. De doelstelling is om via de begeleiding en interventies op het niveau van de leeractiviteit én op het niveau van de context, een positief effect te genereren op de autonome motivatie van de medewerkers om te leren (meer ‘leergoesting’) en de duurzame inzetbaarheid van diezelfde medewerkers op de arbeidsmarkt te verhogen. 

Bovenstaande wordt gerealiseerd door de gekozen dienstverleners (tevens de opdrachtnemers), die begeleidingstrajecten bij een aantal organisaties opzetten om concrete leeractiviteiten van medewerkers te verbeteren enerzijds, en om het leerklimaat te optimaliseren anderzijds. Gezien leeractiviteiten onlosmakelijk verbonden zijn met het leerklimaat waarin ze ingebed zijn, zal elke begeleiding op beide niveaus werken om op een betekenisvolle manier impact te creëren op leermotivatie en duurzame inzetbaarheid van de medewerker.

Vanuit deze aanpassingen aan de concrete leeractiviteiten en het leerklimaat, kan vervolgens, indien gewenst en relevant voor de organisatie, ook een aanzet gemaakt worden voor het verankeren van deze nieuwe praktijken via een overkoepelend aangepast VTO (vorming/training/opleiding) beleid.

Geïnteresseerde dienstverleners kunnen zich kandidaat stellen ten laatste tegen 29 mei voor 14u via het e-procurement platform. Enkel dienstverleners die zich nu inschrijven, kunnen in de tweede fase effectief een offerte indienen.