Oproep 'Lokale partnerschappen'

64

Europa WSE (Werk en Sociale Economie) wil met de oproep 'Lokale partnerschappen voor duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen' samenwerkingen tot stand brengen tussen VDAB, lokale overheden en andere relevante dienstverleners. Het doel is om op een duurzame en dynamische manier te reageren op de uiteenlopende behoeften en vragen van mensen met complexe problemen, om hen te helpen bij het vinden van werk. Alle informatie rond dit thema vind je op onze website.

Dit is een gesloten oproep naar lokale overheden die in de rol van promotor een project kunnen indienen voor een lokaal partnerschap per vastgelegde regio. 

Sinds de start op 1 januari 2024 zijn 43 lokale partnerschappen opgestart. Nog een aantal gemeenten in Vlaanderen zijn momenteel niet vervat in een partnerschap. We willen deze gemeenten de kans geven om in te dienen in de gebieden waar er nu nog geen partnerschap is. De oproepperiode wordt bijgevolg verlengd met een jaar.  Projectaanvragen kunnen doorlopend ingediend worden tot uiterlijk 30 juni 2025. 

Meer informatie over de oproep vindt u in de oproepfiche en de opname en presentatie van een digitale infosessie (onderaan de pagina). Een verdiepende infosessie over de financiering kunt u hier (her)bekijken. Een antwoord op veelvoorkomende vragen over de oproep vindt u in de FAQ.

Projectaanvragen worden ingediend in Platos. Ingediende projectaanvragen kunnen de werking starten na het ontvangen van een positieve beslissing. De behandeltermijn van de aanvragen bedraagt maximaal 2 maanden gerekend vanaf de eerste dag van de volgende maand na indiening.

Alle informatie over het gebruik van Platos en een stappenplan bij indiening van de projectaanvraag zijn te lezen op de website.