Opstart Gemeenschapsdienst lokale besturen

572

Om langdurig werkzoekenden sterker te activeren en hun competenties te versterken voert de Vlaamse Regering de gemeenschapsdienst in. De gemeenschapsdienst zal juridisch worden uitgewerkt als een vorm van werkervaringsstage. Binnen het competentieversterkend traject gemeenschapsdienst zal de langdurig werkzoekenden kleinschalige taken uitvoeren bij lokale besturen, vzw’s en scholen om te werken aan vastgestelde generieke competenties en het opbouwen van arbeidsritme. De werkzoekende krijgt hiervoor een beperkte vergoeding.

Het indienen van een projectvoorstel is voorbehouden voor een individueel Vlaams lokaal bestuur.

 

Infosessie

Op 16 januari organiseerden we een digitale infosessie. Je kan deze hier herbekijken