Stappenplan tijdsregistratie van intern personeel

Voor je gebruik kan maken van de tijdsregistratie-applicatie om prestaties van projectmedewerkers te registreren, moeten een aantal voorbereidende stappen worden gezet. 

Ga na om welke registratie het gaat en welke rol je opneemt voor je aan dit stappenplan begint. 

Stappenplan tijdsregistratie-applicatie

 

1. De lokale beheerders kennen gebruikersrechten toe in Gebruikersbeheer Vlaanderen

De lokale beheerders van de hoofd- en de partnerorganisatie krijgen via de organisatiepromotor te horen wie binnen het specifieke ESF- of AMIF-project de rol zal opnemen van promotor, projectmedewerker en leidinggevende.  

Om toegang te krijgen tot de tijdsregistratie-applicatie moet je eerst geregistreerd zijn als gebruiker bij Gebruikersbeheer Vlaanderen. Dat is de toegangspoort tot de tijdsregistratie-applicatie. Enkel wie gekend is in Gebruikersbeheer Vlaanderen, kan met de tijdsregistratie-applicatie werken. 

De lokale beheerder van jouw organisatie moet je in Gebruikersbeheer Vlaanderen de juiste toegangs- en gebruikersrechten toekennen voor de maatregel ‘Platos-tijdsregistratie’. Daarvoor heeft de lokale beheerder je rijksregisternummer, naam en e-mailadres nodig. Daarna kan je via Gebruikersbeheer Vlaanderen aanmelden in de tijdsregistratie-applicatie met de overeenstemmende rol. 

Opgelet: werk je als promotororganisatie samen met een partnerorganisatie? Vergeet jouw partnerorganisatie dan niet te registreren en te koppelen aan het juiste project in de ESF-applicatie. Anders zal je je partnerorganisatie niet zien verschijnen in de tijdsregistratie-applicatie. 

2. De promotoren voegen de rollen toe aan de juiste projecten in de TR-app

Eenmaal de promotoren, projectmedewerkers en leidinggevenden van de betrokken organisaties geregistreerd zijn in Gebruikersbeheer Vlaanderen, kunnen ze zich aanmelden in de tijdsregistratie-applicatie. De promotoren van de promotororganisatie en de partnerorganisatie krijgen de projecten te zien. Zij kunnen nu hun medewerkers toevoegen aan deze projecten. Zodra de medewerkers zijn toegevoegd, kunnen zij ook de projecten zien.    

Om leidinggevenden en projectmedewerkers toe te voegen, klik je op het overeenstemmende ESF- of AMIF-project. Je hebt enkel een rijksregisternummer of naam- en voornaam (als de persoon geregistreerd is) nodig om deze mensen te registreren. Zodra je projectmedewerkers hebt toegevoegd, kan je een leidinggevende toekennen.  

In deze stap kan je er ook voor kiezen om met een toewijzing te werken in plaats van individuele prestaties (als dat mogelijk is binnen je oproep). Subsidies worden in dit geval niet verkregen op basis van individueel gepresteerde uren, maar door het bewijs van toewijzing. Je geeft daarom dus ook per persoon loongegevens mee die later zullen gebruikt worden voor de subsidieberekening.  

Je kan een toewijzing aanmaken zodra de projectmedewerker is aangemaakt en er een leidinggevende aan is gekoppeld. Daarvoor moet je aangeven hoeveel tijd per dag (in percentage van een inschakeling) de projectmedewerker aan het project zal werken. Dit kan nooit meer dan 100% zijn. Zodra de info is ingevuld, kan je de toewijzing ter goedkeuring indienen bij de projectmedewerker. 

3. De projectmedewerker keurt de toewijzing goed of registreert zijn prestaties/toewijzingen

De projectmedewerkers van zowel de promotor- als de partnerorganisatie keuren de toewijzing goed of voeren hun geleverde individuele prestaties in. Een goedgekeurde toewijzing komt meteen terug bij de promotor van de promotororganisatie terecht. 

Projectmedewerkers kunnen de individuele registraties bewaren (om op een later tijdstip te bewerken) of meteen indienen bij hun leidinggevende. De ingediende individuele prestaties komen terecht bij de leidinggevende van de organisatie waar de projectmedewerker actief is. 

4. De leidinggevende keurt de prestaties goed/af

De leidinggevende keurt de prestaties van zijn eigen projectmedewerkers goed/af. Goedgekeurde prestaties worden zichtbaar voor de promotor van de organisatie waar de leidinggevende en projectmedewerker actief zijn.  

Let op: dit is niet nodig bij toewijzingen, enkel bij individuele prestaties. 

5. De promotor van de partnerorganisatie kijkt de goedgekeurde prestaties na

De promotor van de partnerorganisatie kijkt de goedgekeurde prestaties van zijn eigen projectmedewerkers na in het tabblad ‘te behandelen tijdsregistraties’. Hij kan de prestaties van de projectmedewerkers van andere organisaties niet zien. Als alles in orde is, keurt de promotor de prestaties goed. Deze prestaties worden vervolgens zichtbaar voor de promotor van de promotororganisatie. 

6. De promotor van de hoofdorganisatie kijkt de goedgekeurde toewijzingen of prestaties na en dient ze in bij Europa WSE

De promotor van de promotororganisatie kijkt de goedgekeurde toewijzingen of goedgekeurde prestaties na in het tabblad ‘te behandelen tijdsregistraties’. Hij doet dat voor de projectmedewerkers van zijn eigen organisatie én van zijn partnerorganisatie. Als alles in orde is, dient de promotor van de promotororganisatie de prestaties of toewijzing in bij Europa WSE.