Archief oproepen

Call for interest “Lokale partnerschappen”

Call for interest “Lokale partnerschappen”

Deadline
Programma

Europa WSE wil organisaties oproepen om bij te dragen aan een partnerschapswerking om de sociale inclusie van personen met een complexe problematiek te bevorderen.

Regionale organisatienetwerken, het participatie- en netwerktraject

Regionale organisatienetwerken, het participatie- en netwerktraject

41
Deadline

Europa WSE investeert in de opstart van 18 regionale organisatienetwerken waarin lokale besturen en organisaties samen leren en samen acties opzetten rond het participatie- en netwerktraject voor nieuwkomers.

Opstart Gemeenschapsdienst lokale besturen

Opstart Gemeenschapsdienst lokale besturen

572
Deadline
Programma

Om langdurig werkzoekenden sterker te activeren en hun competenties te versterken voert de Vlaamse Regering de gemeenschapsdienst in.

Opleidingen van de toekomst

Opleidingen van de toekomst

566
Deadline
Programma
Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter te laten aansluiten, is een gerichte focus op competenties noodzakelijk. Om goed in te kunnen spelen op veranderingen is het van belang in kaart te brengen welke competenties en competentieveranderingen nodig zijn en hier de nodig acties voor uit te rollen.
Overheidsopdracht voor ondersteuning organisatienetwerken 4de pijler inburgering

Overheidsopdracht voor ondersteuning organisatienetwerken 4de pijler inburgering

Deadline
Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie is op zoek naar expertise in organisatienetwerken om de 4e pijler inburgering uit te rollen in Vlaanderen.
Wie maakt de opleiding(en) van de toekomst?

Wie maakt de opleiding(en) van de toekomst?

Deadline
Programma
Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter te laten aansluiten is een gerichte focus op competenties noodzakelijk.
Bovenlokale Netwerkorganisatie voor gevangenissen

Bovenlokale Netwerkorganisatie voor gevangenissen

557
Deadline
Programma
Deze oproep wenst een duurzame bijdrage te leveren aan zowel centrale beleidsdoelstellingen inzake activering van kwetsbare doelgroepen als aan de transversale doelstellingen van het Vlaams strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden 2020-2025.
Lokale Netwerkorganisatie voor gevangenissen

Lokale Netwerkorganisatie voor gevangenissen

554
Deadline
Programma
Deze oproep wenst een duurzame bijdrage te leveren aan de centrale beleidsdoelstellingen inzake activering van kwetsbare doelgroepen en aan de transversale doelstellingen van het Strategisch plan voor Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden.
EVC en Beroepskwalificerende trajecten

EVC en Beroepskwalificerende trajecten

553
Deadline
Programma
Deze oproep staat enkel open voor VDAB