Informeer- en Connecteersessies | Oost-Vlaanderen

Europa WSE investeert ook in 2024 in het versterken van sociale inclusie en maatschappelijke participatie van personen met een complexe problematiek. Dit doen we dankzij de inzet van de medewerkers in de Lokale Partnerschappen en onze projecten in de Vlaamse gevangenissen.

Na de Kick-Off die op 30 januari plaatsvond, verbinden we graag deze twee werelden concreet via provinciale Informeer- en Connecteertrajecten. 

Per project of Lokaal Partnerschap verwachten we minimaal twee deelnemers. Bij voorkeur ontvangen we een gezonde mix van eerstelijnswerkers en coördinerende medewerkers.

Deadline om in te schrijven is verlopen.
-

Netwerklunch

-

Plenaire start

We geven kort meer info over waarom we hier zitten, het belang van de verbinding - vanuit de verschillende invalshoeken: lokale partnerschappen, justitiehuizen, hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. 

-

Regionale connectie

We leren elkaar op een interactieve manier beter kennen via roterende connectietafels.

-

Pauze

-

Regionale connectie

Vervolg vorige sessie 

-

Plenair slot

We sluiten kort plenair af.

De inschrijvingen zijn afgelopen.

Locatie
VAC GentKoningin Maria Hendrikaplein 709000 Gent
Datum