Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Via maatschappelijk verantwoord óf duurzaam ondernemen (MVO) zet Europa WSE sterk in op maatschappelijke transities. Onder MVO of duurzaam ondernemen verstaan we dat organisaties bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. Dat kan door aandacht te hebben voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties te integreren in hun activiteiten en kernstrategie, én dit in nauwe samenwerking met hun stakeholders. Dit streven vertrekt vanuit de wens om zoveel mogelijk positieve maatschappelijke impact te creëren voor alle stakeholders, inclusief de samenleving als geheel. Daarnaast zullen ze mogelijke negatieve effecten van hun activiteiten opsporen, voorkomen en verminderen. 

Voor inspiratie over MVO kan je terecht op www.mvovlaanderen.be

Oproepen

Er zijn momenteel geen oproepen rond dit thema.

Agenda

Er zijn voorlopig geen evenementen gepland rond dit thema.