Leerecosystemen (fase 2)

65

Nieuwe praktijken voor talentontwikkeling en maatschappelijke innovatie in jouw regio

Met deze oproep maken we werk van een leercultuur in Vlaanderen en maken we de omslag naar een lerende samenleving die mensen en lokale gemeenschappen veerkrachtiger maakt. Leerecosystemen zijn hiervoor een hefboom door jong en oud levensechte contexten te bieden binnen welke zij al doende hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Van hieruit worden ze op weg gezet om een persoonlijk leerpad vorm te geven dat verschillende contexten om te leren combineert voor hun persoonlijke ontwikkeling, voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt en om impact te hebben in de samenleving. 

Europa WSE verwacht dat de projecten binnen deze oproep via hun acties bijdragen aan de volgende doelstellingen:

  • Een toename en versterking van toegankelijke contexten waarbinnen jong en oud door dingen te doen hun passies en talenten kunnen ontdekken en verder ontwikkelen.
  • Een toename van leergoesting en deelname aan levenslang leren, in het bijzonder bij groepen die minder tot leren komen.

De oproep richt zich tot organisatienetwerken die reeds een zekere maturiteit hebben. Dit wil onder meer zeggen dat de partners elkaar voldoende kennen, de missie van het organisatienetwerk voldoende gedeeld is en dat de governance van het netwerk voldoende uitgewerkt is. Zo kunnen ze meteen aan de slag met het verbinden, integreren en co-creëren van levensechte contexten voor leren.

Organisaties die nog onderzoeken of een organisatienetwerk en een leerecosysteem kansen biedt voor hen, kunnen geen project indienen in deze oproep, maar kunnen hiervoor terecht in een afzonderlijke oproep, met als oproepnummer 66, die begin 2024 opengesteld wordt. 

Pitches

De pitches voor de tweede indieningsronde (met als deadline: 30/06/2024) gaan door op 5 en 10 september 2024.

We nemen kort na de indiening van de projectvoorstellen contact op om een tijdstip in te plannen. 

Infosessie

De infosessie van 7 mei kan je hieronder herbekijken. De slides kan je onderaan deze pagina terugvinden bij de bijlagen.