Hulp bij de toegang tot de tijdsregistratie-applicatie

Hieronder vind je verschillende vragen en antwoorden die gaan over de toegang tot de tijdsregistratie-applicatie. Staat het antwoord dat je zoekt er niet tussen? Neem dan contact op met Europa WSE Support via het contactformulier.

Aanmelden bij de tijdsregistratie-applicatie

Met welke browser kan ik de tijdsregistratie-applicatie openen?

De tijdsregistratie-applicatie werkt in Google Chrome, Mozilla en Safari. De applicatie werkt niet in Internet Explorer en Microsoft Edge.

Kan ik de tijdsregistratie-applicatie gebruiken op een toestel van Apple?

Ja, dat is mogelijk.

Wat moet ik doen als ik een foutmelding krijg?

Wanneer je de foutmeldingen krijgt: 'interne fout', 'SAML' 'Application not found', is de authenticatie om aan te melden niet gelukt. Sluit je browser volledig af en probeer het opnieuw. Je kan ook proberen om je browsergeschiedenis te wissen, aan te melden in een andere browser of de tijdsregistratie-applicatie te openen in privémodus. Kopieer de url: https://loket.wse.vlaanderen.be/tijdsregistratie in een nieuw tabblad van de browser.

Wanneer je de foutmelding krijgt: ‘Opgelet!Er is iets mis met uw gebruikersinformatie. Contacteer de support om verder te kunnen gaan’, wijst dat erop dat je geen recht gekregen hebt voor de  tijdsregistratie-applicatie (zie info rond Lokale beheerder en wettelijke vertegenwoordiger https://www.europawse.be/praktische-info/opleiding-tijd-registreren-de-tijdsregistratie-applicatie#anker2)

Wanneer je de foutmelding krijgt: "Directe toegang Loket niet toegestaan", wijst dat erop dat je niet op de juiste link voor de tijdsregistratie-applicatie (https://loket.wse.vlaanderen.be/tijdsregistratie) bent aangemeld.

 

Met welke organisatie moet ik me aanmelden in de tijdsregistratie-applicatie?

Je moet je aanmelden met de organisatie die voor jou van toepassing is. Dit kan de promotororganisatie of partnerorganisatie zijn. Je kan je niet aanmelden als natuurlijk persoon. Klik bij het aanmelden dus niet op je eigen naam, maar op de naam van je organisatie. 

Wat moet ik doen als ik (= promotor) een leeg scherm zie na het aanmelden?

Bij het aanmelden in de tijdsregistratie-applicatie moet je als promotor op je organisatie klikken (niet op je eigen naam – natuurlijk persoon).

Als je jouw organisatie niet ziet staan naast je eigen naam (natuurlijk persoon), dan ben je niet correct geregistreerd door je wettelijke vertegenwoordiger of lokale beheerder, of loopt er iets mis bij Gebruikersbeheer Vlaanderen.

Neem dan contact op met je wettelijke vertegenwoordiger of lokale beheerder om na te gaan of je het correcte gebruikersrecht hebt gekregen (= DWSE-organisatieverantwoordelijke voor de maatregel 'Platos-tijdsregistratie').

Hoe kan ik wisselen tussen mijn rollen?

Indien je meer dan één rol hebt in de tijdsregistratieapplicatie, kan je via het klikken op TIJDSREGISTRATIE (linksboven) wisselen van rol.

Je kan ook wisselen van rol door gebruik te maken van volgende link: http://loket.wse.vlaanderen.be/tijdsregistratie/rollen

Ik heb verschillende rollen in de TR-applicatie , maar ik word automatisch aangemeld als promotor, en kan niet van rol wijzigen.

Gebruik de juiste url voor de TR-applicatie : http://loket.wse.vlaanderen.be/tijdsregistratie
(niet http:// loket.wse.vlaanderen.be/tijdsregistratie/promotor
).

Via TIJDSREGISTRATIE linksboven kan je wisselen van rol indien je meer dan één rol hebt in de tijdsregistratieapplicatie.

Je kan ook wisselen van rol door gebruik te maken van volgende link: http://loket.wse.vlaanderen.be/tijdsregistratie/rollen

Wat moet ik doen als ik (opleider) niet kan aanmelden?

Neem onmiddellijk contact op met de promotor van de organisatie waarvoor u de opleiding geeft. De registratie moet namelijk op de opleidingsdag gebeuren. Als dit niet lukt, neem dan de dag van de opleiding zelf, of de dag erna vóór 10uur, contact op met Europa WSE via het contactformulier

Met welke organisatie moet een externe opleider zich aanmelden? 

Als de opleider een opleiding geeft in opdracht van organisatie A, zal de opleider met organisatie A aanmelden in de tijdsregistratie-applicatie. Indien de opleider opleidingen geeft in opdracht van meerdere promotoren, zal de opleider alle geplande opleidingen van alle promotoren in de lijst zien staan, eens aangemeld. 

Wat moet ik doen als ik niet kan aanmelden?

Neem contact op met de lokale beheerder of wettelijk vertegenwoordiger van je organisatie, om je rechten na te kijken.

 • Heb je het juiste recht gekregen?
  (DWSE-organisatieverantwoordelijke, DWSE-projectmedewerker, DWSE-projectverantwoordelijke, DWSE-opleider)
 • Voor de juiste maatregel? (Platos-tijdsregistratie)
 • Log je in via de juiste link? (https://loket.wse.vlaanderen.be/tijdsregistratie)
 • Log je in via de organisatie? (niet natuurlijk persoon)
 • Wisselen van rol kan via TIJDSEGISTRATIE

Ik krijg de melding "Directe toegang Loket niet toegestaan"

Gebruik de juiste link om aan te melden (https://loket.wse.vlaanderen.be/tijdsregistratie)

Lokale beheerder en wettelijk vertegenwoordiger

Wie is mijn lokale beheerder?

De lokale beheerder is een persoon uit jouw organisatie die verantwoordelijk is voor de toekenning van gebruikersrechten. Voor je de TR-app in een bepaalde rol kan gebruiken, moet de lokale beheerder eerst de gebruikers en hun toegangsrechten voor de maatregel ‘Platos-tijdsregistratie’ registeren in Gebruikersbeheer Vlaanderen via de link https://gebruikersbeheer.vlaanderen.be

Hoe een lokale beheerder gebruikers registreert en rechten toekent, staat uitgelegd op deze pagina van de Vlaamse overheid. Houd er rekening mee dat de rechten in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid een andere naam hebben dan de rollen in de TR-app. Bijvoorbeeld: een promotor in de TR-app moet eerst geregistreerd worden als ‘DWSE-organisatieverantwoordelijke’ voor de maatregel ‘Platos-tijdsregistratie’ in Gebruikersbeheer Vlaanderen. 

 • Weet je niet wie jouw lokale beheerder is? Zoek het op via mijn profiel van Gebruikersbeheer Vlaanderen. Of bel naar het gratis informatienummer 1700 en toets ‘5’ in. De medewerker aan de lijn kan je vertellen wie voor jouw organisatie geregistreerd is als lokale beheerder.
 • Heeft jouw organisatie nog geen lokale beheerder? Elke wettelijke vertegenwoordiger van een organisatie heeft automatisch toegang tot het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Deze wettelijke vertegenwoordiger kan rechten toekennen en/of bijkomende lokale beheerder(s) aanstellen.  
 • Weet je niet wie jouw wettelijke vertegenwoordiger is? Dat kan je opzoeken in de databank van de Kruispuntbank.
 • Elke lokale beheerder kan andere lokale beheerder(s) aanduiden, zodat hij/zij niet als enige verantwoordelijk is voor de toekenning van gebruikersrechten. 

Meer info over Gebruikersbeheer Vlaanderen vind je in deze handleidingen. Heb je na het doornemen van de handleiding vragen? Dan kan je terecht bij het gratis informatienummer 1700 (druk 5).

Wie is de wettelijke vertegenwoordiger?

Als je niet weet wie de wettelijke vertegenwoordiger van jouw organisatie is, dan kan je dit opzoeken in de Kruispuntbank.

Kunnen er meerdere lokale beheerders zijn in mijn organisatie?

Ja, dat kan. Een wettelijke vertegenwoordiger of lokale beheerder kan op zijn beurt andere lokale beheerders aanstellen door deze persoon het recht ‘lokale beheerder’ voor domein werkgelegenheid, of alle domeinen te geven.

Heb ik als eenmanszaak ook een lokale beheerder?

Ja. Sinds 11 juni 2021 hebben alle wettelijke vertegenwoordigers van organisaties rechtstreeks toegang tot Gebruikersbeheer Vlaanderen. Als wettelijk vertegenwoordiger kan je je aanmelden en krijg je een overzicht van de organisaties waarvan je de wettelijk vertegenwoordiger bent. Je kan vervolgens gebruikersrechten toekennen en eventueel een of meerdere lokale beheerders aanstellen.

Welk domein is nodig voor lokale beheerders om rechten te geven voor de tijdsregistratie applicatie?

Welk is het domein/hoedanigheid dat geselecteerd moet worden voor de tijdsregistratie applicatie voor het aanstellen van lokale beheerders? 

Werkgelegenheid. Een lokale beheerder voor domein werkgelegenheid of voor alle domeinen kan rechten toekennen voor de tijdsregistratie applicatie.

Soorten gegevens en toegang

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De Vlaamse overheid heeft een aantal gegevens nodig om subsidies toe te kennen. Je kan hier de privacyverklaring terugvinden. Voor meer info of bij vragen over je persoonsgegevens kan je terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming voor het Departement Werk en Sociale Economie via europawse@vlaanderen.be

Wie heeft toegang tot welke gegevens?

 • Promotor (DWSE-organisatieverantwoordelijke van de promotororganisatie) heeft toegang tot alle gegevens van zowel de promotororganisatie als de partnerorganisatie, en dit voor alle projecten van zijn organisatie.
 • Promotor (DWSE-organisatieverantwoordelijke van de partnerorganisatie) heeft enkel toegang tot alle gegevens van zijn eigen (partner)organisatie, en dit voor alle projecten van zijn organisatie.
 • Projectmedewerker (DWSE-projectmedewerker) heeft enkel toegang tot zijn eigen gegevens (tijdsregistraties/toewijzingen), en dit voor alle projecten waaraan de projectmedewerker gekoppeld is.
 • Opleider (DWSE-opleider) heeft enkel toegang tot de gegevens waaraan de opleider gekoppeld is.
 • Leidinggevende (DWSE-projectverantwoordelijke) heeft enkel toegang tot de gegevens (tijdsregistraties/toewijzingen) van de personen waaraan de leidinggevende gekoppeld is.

De promotor van de promotororganisatie kan een rapport afladen met daarin alle gegevens van zowel de promotororganisatie als de partnerorganisaties De promotor van de partnerorganisatie kan een rapport afladen met daarin enkel de gegevens van zijn eigen (partner)organisatie.

Enkel de personen die geregistreerd zijn in de ESF-applicatie bij de promotororganisatie toegang hebben tot de documenten in het ESF-archief, en dit voor alle projecten van de promotororganisatie.

Deelnemers registreren in een Excel document, is dat conform de GDPR-regels over het bijhouden van cliëntgegevens?

Wanneer de promotor-organisatie beslist om een (partner)organisatie verantwoordelijk te maken voor het bijhouden van deelnemersgegevens, dan zijn daarop de interne GDPR-regels van toepassing.

Onze privacyverklaring dekt het opladen en de verwerking van de gegevens in de Tijdsregistratie-applicatie.