Wat mag je verwachten over 'Leerecosystemen'

Roadshows 2023: Europees programma 2021-2027

Wat?

Binnen leerecosystemen vinden lerenden (jong en oud) kansen om hun talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen, in een context die aansluit bij hun passies. Deze contexten vinden lerenden in hun dagelijkse leven en in levensechte situaties, bijvoorbeeld wanneer ze actief zijn als vrijwilliger bij een organisatie of wanneer ze in hun vrije tijd hun hobby’s uitoefenen. Door dingen te proberen en te doen in deze contexten worden lerenden zich bewust van hun passies en talenten. Zij worden aangemoedigd om vanuit die passie verder stappen te zetten op hun persoonlijk leerpad, waarin zij diverse contexten om te leren en groeien – binnen en buiten klaslokalen – combineren.

Leerecosystemen worden gevormd door lokale en regionale actoren zoals bibliotheken, musea, jeugdhuizen, zorginstellingen, sport-, natuur- en techniekclubs, … Zij vormen een organisatienetwerk dat kansen om te leren en groeien verbindt, integreert en creëert waar nodig. Drempels die maken dat bepaalde groepen geen toegang vinden tot bepaalde contexten, zoals financiële en materiële drempels of mentale drempels, worden aangekaart binnen het organisatienetwerk. De partners engageren zich om samen naar oplossingen te zoeken voor dergelijke drempels.

Met dit programma maken we werk van een leercultuur in Vlaanderen en maken we de omslag naar een lerende samenleving die mensen en lokale gemeenschappen veerkrachtiger maakt.

Met wie werken we graag samen (niet-exhaustief)?

 • Lokale en regionale organisaties die
  • contexten (willen) aanbieden waarin lerenden door dingen te proberen en te doen, kansen vinden om hun passies en talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.
  • interesse tonen om talentontwikkeling en leren een plaats te geven in deze contexten. Bijvoorbeeld omdat leren een deel van de oplossing kan zijn voor een maatschappelijke uitdaging waarvan deze organisaties wakker liggen.  
  • oplossingen zoeken voor de drempels die maken dat bepaalde groepen geen toegang vinden tot deze contexten.
 • Lokale en regionale besturen die
  • een helikopterview hebben over lokale en regionale initiatieven die kunnen dienen als contexten voor talentontwikkeling.
  • de verbinding kunnen vormen naar meer formele leerinstellingen (zoals scholen, (hoge)scholen, universiteiten, volwassenonderwijs) ter bevordering van het vormgeven van persoonlijke leerpaden.
 • Organisaties of ervaringsdeskundigen met expertise en ervaring in het wegwerken van drempels die maken dat bepaalde groepen geen toegang vinden tot deze contexten.

De uiteindelijke selectie van organisaties die deel uitmaken van het organisatienetwerk, is afhankelijk van de complexe maatschappelijke uitdaging die het organisatienetwerk wil adresseren en de actoren die hiervoor nodig zijn.

Volgende stappen

Binnen het ESF OP 2014-2020 worden vandaag binnen een pilootprogramma vijf projecten gefinancierd, verspreid over Limburg en de Westhoek die eerste stappen zetten tot het vormgeven van een leerecosysteem binnen de eigen context.  Doelstelling van het pilootprogramma voor Europa WSE is om te leren van eerste piloten om, mits resultaat, een bredere beweging te maken naar andere provincies of regio’s in Vlaanderen. Meer informatie hierover volgt in het najaar van 2023.