Wat mag je verwachten over 'Intersectorale partnerschappen'?

Roadshows 2023: Europees programma 2021-2027

Intersectorale partnerschappen

We nemen het initiatief om actoren te mobiliseren in strategische partnerschappen rond het onderwerp ‘competentieversterking en levenslang leren (LLL)’. We willen langetermijnwerkingen creëren die open en dynamisch blijven, met veel aandacht voor leren en innovatie.

De nodige middelen worden ter beschikking gesteld aan deze partnerschappen om proactief naar KMO’s toe te stappen met een aanbod op vlak van competentieversterking en LLL. We willen competentiedenken toekomstgericht en duurzaam binnenbrengen bij KMO’s die hier het meeste baat bij hebben, en we willen de koppeling maken met opleiden in allerlei vormen en LLL.

Onze primaire doelgroep zijn KMO’s en hun werknemers. Als hefboom rond de thematiek van ‘competentieversterking en LLL’ zien we de sectoren (sectororganisaties, bedrijvennetwerken, werkgeversorganisaties, vakbonden…). We zien het als een opportuniteit om, daar waar het kan, intersectoraal te werken.

Ondertussen bouwen we verder aan onze huidige partnerschappen.

​​​​​​​Via de projecten in onze oproep ‘opleidingen van de toekomst’

Het zoeken naar synergiën, het bundelen van expertise en het creëren van maximaal bereik zijn een meerwaarde bij het aanpakken van complexe uitdagingen. Dat zijn ook belangrijke waarden waarop Europa WSE meer en meer wil inzetten. Door samen te werken met verschillende actoren en hun complementaire expertise kunnen deze waarden gemakkelijker bereikt worden.

Daarom vormt deze oproep een voorloper op de strategische visie van Europa WSE rond competentieversterking en levenslang leren, waar we de focus zullen leggen op het werken met intersectorale partnerschappen.

Deze oproep kunnen we realiseren met de aan Vlaanderen toegekende relancemiddelen via REACT-EU. Met 'Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe' (REACT-EU), lanceerde de Europese Unie een nieuw initiatief om het hoofd te bieden aan de grote economische gevolgen van de coronapandemie

Kom alles te weten over de ‘opleidingen van de toekomst’ op onze website.

​​​​​​​Via het opvolgen van de vijf percelen van onze opdracht ‘Competentiechecks voor KMO’s’

In het kader van de competentiechecks voor ondernemingen werden partnerschappen van sectoren als dienstverleners aangesteld binnen vijf percelen met daarbij elk hun eigen afgebakende bedrijfsactiviteiten.

Experten begeleiden kleine en middelgrote ondernemingen en meer specifiek micro-ondernemingen (< 50 werknemers) waarbij ze met werknemers en werkgevers in gesprek gaan om de concrete noden en vragen in kaart te brengen. Op die manier kan de onderneming maatgericht aan de slag gaan met competentiedenken. Op basis van de noden en vragen wordt een plan van aanpak opgesteld om de nodige veranderingen te realiseren. Het begeleidingstraject eindigt met een actieplan rond welke praktijken verankerd werden en hoe de onderneming hiermee toekomstgericht verder aan de slag zal gaan.

De opdracht is van start gegaan op 1 januari 2023 en loopt tot eind december 2024. Tijdens deze periode kunnen kleine en middelgrote ondernemingen begeleid worden.

Kom alles te weten over de competentiechecks op onze website.