SCOPE brengt competenties in kaart

De jobs van morgen zullen er anders uitzien dan die van vandaag. De wereld verandert aan een ongezien sneltempo. Transities, zoals de opmars van nieuwe technologieën en digitalisering, de omslag naar een circulaire en koolstofneutrale economie, hebben een serieuze impact op jobs en competenties en zullen ook in de volgende decennia zorgen voor veranderingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Wat is SCOPE?

Met SCOPE spelen we in op die transities en willen we informatie bieden die we kunnen inzetten om opleidingen te co-creëren met alle partners zodat we beter aansluiting vinden bij wat de arbeidsmarkt vraagt.

Om die informatie te verkrijgen, voeren we competentieprognoses uit voor een sector, cluster, regio,.. die de behoeftes aan competenties, de verwachte tekorten en overschotten in kaart brengen. Zo krijgen we een zicht op waar de noden voor om- en bijscholing liggen.

De oproep past binnen het operationele ESF-programma 2014-2020 onder prioriteit 2 ‘Loopbaanbeleid preventief’ onder de investeringsprioriteit 10.iv ‘Investering in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding voor vaardigheden en een leven lang leren’. Binnen prioriteit 2 ‘Loopbaanbeleid preventief’ wordt gestreefd naar het versterken van de competenties en de inzetbaarheid van werkenden op de arbeidsmarkt.

Methodiek van de competentieprognoses

Om tot de comptentieprognoses te komen maken we gebruik van het concept voor voorspellend onderzoek in Vlaanderen. Dit concept werkt in verschillende stappen.

De details van deze methodiek en de oorsprong ervan wordt dieper uitgelegd in deze bijlage.

Rapporten

Het werk van de voorbije drie oproepen werd telkens in een mooi eindrapport gegoten. Je vindt ze allemaal terug op het kennisplatform Departement Werk en Sociale Economie.

quote scope  quote scope quote scope

Het vervolg...

Nadat we in kaart brachten welke competenties en competentieveranderingen nodig zijn. Bekijken we, met alle nodige partners, welke acties we hiervoor kunnen opzetten. Eén van de acties is het maken van opleiding(en) op basis van de resultaten uit de SCOPE competentieprognoses.