Opleidingen van de toekomst

Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt is een gerichte focus op competenties noodzakelijk. Om goed in te kunnen spelen op veranderingen is het van belang in kaart te brengen welke competenties en competentieveranderingen nodig zijn en hier (met alle nodige partners) de nodig acties voor uit te rollen. Eén van de acties is het maken van opleiding(en) op basis van de resultaten uit de SCOPE competentieprognoses of uit gelijkaardige studies. Op deze manier kan het onderwijs- en opleidingsaanbod beter worden afgestemd op de noden van de arbeidsmarkt.

Belangrijk voor de gedragenheid en het slagen van de projecten binnen deze oproep is het samenstellen van een sterk partnerschap met daarin essentiële actoren om te komen tot relevante opleidingen die toekomstproof zijn. De actoren staan ook in voor de duurzame inbedding én verspreiding van de opleidingen na afloop van het project.

Binnen deze oproep zijn er partnerschappen gevormd rond acht maatschappelijk relevante thema's: