Wat mag je verwachten over 'Inclusieve ondernemingen'

Roadshows 2023: Europees programma 2021-2027

Deze werking inclusieve ondernemingen zal vanaf 2024 vanuit een partnerschapswerking ondernemingen ondersteunen. 

De dienstverlening moet ervoor zorgen dat kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt makkelijker kunnen instromen in ondernemingen, zich betrokken en gewaardeerd voelen op de werkvloer (inclusie), in staat zijn vaardigheden en competenties te verwerven (groeien) en duurzaam aan de slag (retentie) te blijven in ondernemingen en op de arbeidsmarkt.  

De dienstverlening zal zich richten op de vraagzijde van de arbeidsmarkt, de ondernemingeninVlaanderen, om zo meer kwetsbare doelgroepen te kunnen ondersteunen rond instroom en retentie op de werkvloer.

Met de dienstverlening willen we ondernemingen in Vlaanderen vraaggericht ondersteunen. We willen hen concretehandvaten aanreiken zodat deze beter kunnen omgaan met de instroom en retentie van meer kwetsbare groepen (o.m. niet-beroepsactieve groepen, mensen met een (arbeids)handicap/beperking, langdurig werkzoekenden, mensen met een migratieachtergrond, ex-gedetineerden, eenoudergezinnen,... ) en hier structureleantwoorden tegenover kunnen formuleren.

Deze dienstverlening zal via een ESF-oproep (publicatie voorzien in de periode juli – september 2023) worden gefinancierd.