Sociale inclusie

Via de pijler 'Sociale inclusie' zetten we in op de ondersteuning van personen met een complexe problematiek, zodat zij vanuit hun context gehoord en gezien worden wat betreft hun uitdagingen om ten volle te participeren in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, qua werk.

Europa WSE zal in functie van die doelstelling VDAB en lokale besturen faciliteren om duurzame, dynamische partnerschappen in de steigerste zetten met relevante dienstverleners. Deze partnerschappen zullen operationeel zijn vanaf januari 2024, wanneer de huidige werkingen onder het lopende ESF-programma aflopen.

Agenda

Er zijn voorlopig geen evenementen gepland rond dit thema.